O nás

Obec v západní části našeho území dostala své jméno po představiteli usazeného rodu Chvalcovi. K pojmenování se váže i pověst, ve které se vypráví, jak za dávných časů putoval poutník z Prahy východním směrem a přišel do míst, kde mu bylo o hrdlo usilováno. Podařilo se mu utéci a místo to na památku pojmenoval Hrdlořezy. Posléze přišel do místa, kde se na něj obořili obyvatelé kyji a opět mu o život usilovali. I jim unikl a místo pojmenoval Kyje. Když se dostal na nedalekou vyvýšeninu do další osady a pronásledovatele již za sebou nespatřil, padl na kolena a zavolal: "Chvála Bohu, jsem zachráněn." Místo nazval Chvaly.

První písemná zpráva o původní obci Chvaly je zakládající listina Vyšehradské kapituly. Počátek Chval je možno zařadit do období koncem roku 950 našeho letopočtu.